top of page
Agata Business Services.png
RODO

Regulamin sklepu internetowego z płatnościami za pośrednictwem PayU

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego "Heaven Zarządzanie Premium", zwanego dalej "Sklepem", oraz warunki dokonywania zakupów za pośrednictwem systemu płatności PayU.

2. Sklep prowadzony jest przez Nazwa firmy: FN CON Sp. z o.o. z siedzibą w Górnośląska 17/19/37, Warszawa i posiada numer NIP 7010974026.

3. Klient, dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

 

§2 Zasady korzystania ze Sklepu

 

1. Sklep umożliwia Klientom dokonywanie zakupów przez Internet, w tym dokonywanie płatności za pośrednictwem systemu PayU.

2. Aby skorzystać ze Sklepu, Klient powinien posiadać dostęp do Internetu oraz spełniać wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu.

3. Zamówienia można składać przez całą dobę, przez cały tydzień. Zamówienia złożone poza godzinami pracy Sklepu będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.

 

§3 Płatności za pośrednictwem PayU

 

1. Sklep umożliwia dokonywanie płatności za pośrednictwem systemu PayU.

2. W celu dokonania płatności, Klient zostanie przekierowany na stronę systemu PayU, gdzie będzie musiał podać niezbędne dane dotyczące płatności.

3. Warunki płatności, w tym opłaty transakcyjne, są ustalane przez PayU i mogą być objęte odrębnymi regulaminami i politykami.

4. Sklep nie przechowuje danych dotyczących płatności Klienta, w tym numerów kart kredytowych czy danych logowania do systemu PayU.

 

§4 Dostawa

 

1. Sklep oferuje dostawę zamówionych produktów na terenie [obszar dostawy]. Szczegóły dotyczące kosztów i terminów dostawy są podane na stronie Sklepu.

2. Sklep podejmuje działania mające na celu zapewnienie jak najkrótszego terminu dostawy, jednak nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z działalności przewoźnika.

3. W przypadku uszkodzenia lub niezgodności towaru z zamówieniem, Klient ma prawo do zwrotu towaru lub wymiany na inny zgodny z zamówieniem. Szczegóły dotyczące procedury reklamacyjnej są określone w odrębnych postanowieniach Sklepu.

 

§5 Odstąpienie od umowy

 

1. Klient, będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni od otrzymania towaru.

2. Warunki i procedura odstąpienia od umowy są określone w odrębnych postanowieniach Sklepu.

 

§6 Ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest FN CON Sp. z o.o. z siedzibą w Górnośląska 17/19/37, Warszawa. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności Sklepu.

 

§7 Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy między Sklepem a Klientem.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania na stronie Sklepu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

4. W przypadku sporu między Sklepem a Klientem, strony powinny dążyć do rozwiązania go drogą negocjacji. Jeżeli nie uda się osiągnąć porozumienia, spór będzie rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2023 i dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.

Cookies
bottom of page