top of page

Wpływ kredytu 2% na rynek najmu

Zaktualizowano: 20 wrz


W Polsce trwają intensywne dyskusje na temat programu rządu "Mieszkanie Plus", którego celem jest m.in. poprawa sytuacji mieszkaniowej w kraju. Jednym z elementów programu jest wprowadzenie tzw. Bezpiecznego Kredytu 2%, który ma ułatwić uzyskanie kredytu na zakup mieszkania. Jakie są zasady, warunki i wpływ kredytu 2% na rynek najmu?


Czym jest kredyt 2% i do kogo jest skierowany?


Kredyt 2% to forma kredytu mieszkaniowego, która ma pomóc w nabyciu pierwszego mieszkania. Bezpieczny Kredyt 2% jest skierowany do osób, które nie mają i nie miały mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców, co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich. Maksymalna kwota kredytu, jaki może uzyskać jedna osoba, wynosi 500 tys. zł, a w przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem to 600 tys. zł.


Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać kredyt 2%?


Aby uzyskać Bezpieczny Kredyt 2%, kredytobiorca musi posiadać zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaki chce uzyskać. Osoba, która chce skorzystać z kredytu 2%, nie może mieć żadnego mieszkania, domu lub spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy prawo do dotyczy łącznie nie więcej niż 1/2 udziału w jednym lokalu albo domu, zostało odziedziczone, a kredytobiorca nie zamieszkuje pod tym adresem. Ponadto kredytobiorca nie może mieć więcej niż 45 lat, chyba że kredyt zaciągają wspólnie małżonkowie lub rodzice co najmniej jednego wspólnego dziecka, w tym przypadku wystarczy, że 45 lat nie ukończyło jedno z nich.


Warunki kredytu ze stosowaniem dopłat przez pierwsze 10 lat spłaty


W okresie korzystania z dopłat, które obejmują pierwsze 10 lat spłaty kredytu, kredytobiorcy będą mogli skorzystać z atrakcyjnego oprocentowania. Zgodnie z warunkami, oprocentowanie kredytu wyniesie 2%, do którego należy dodać marżę banku oraz ewentualną prowizję (jeśli będzie pobierana).


Ważne jest, że dopłaty dotyczą kredytów o okresowo stałej stopie procentowej, co oznacza, że wysokość oprocentowania będzie utrzymana na niezmienionym poziomie przez okres obowiązywania kredytu. Dzięki temu kredytobiorcy będą mieć pewność co do swoich rat przez pierwsze 10 lat spłaty. Ta korzystna forma kredytowania charakteryzuje się niższym oprocentowaniem, przy jednoczesnym zachowaniu innych warunków zgodnych z ofertą rynkową.

Warto zauważyć, że jak każdy kredyt hipoteczny, również ten wymaga wkładu własnego, który jest ustalany przez bank udzielający kredytu. Jednak zgodnie z przepisami ustawy, wkład ten nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych.


Kredyt 2% a wynajem mieszkania


Rozwiązania zaproponowane w ramach programu "Pierwsze Mieszkanie" mają na celu wspieranie osób, które planują zakup lub budowę swojego mieszkania lub domu jednorodzinnego w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.


Zgodnie z programem, dopłaty do rat kredytu wygasają z ostatnim dniem miesiąca, w którym podjęto decyzję o wynajęciu nieruchomości. Kwoty uzyskanych dopłat po tym dniu będą musiały zostać zwrócone do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Ważne jest zatem, aby być świadomym, że decyzja o wynajmie mieszkania wiąże się z utratą korzyści związanych z dopłatami.


Warto jednak zaznaczyć, że projekt ustawy nie nakłada obowiązku zwrotu już otrzymanych dopłat do rat kredytu po upływie 10 lat od momentu ich przysługiwania. Oznacza to, że po tym okresie kredytobiorca ma swobodę podejmowania decyzji dotyczących wynajmu mieszkania.

Wprowadzenie kredytu 2% może mieć znaczący wpływ na rynek najmu nieruchomości. Oferowanie kredytów o tak niskim oprocentowaniu może zachęcić wielu ludzi do inwestowania w nieruchomości, szczególnie w czasie kryzysu, kiedy wiele inwestycji nie daje oczekiwanych zwrotów.


Z jednej strony, może to doprowadzić do wzrostu liczby lokali dostępnych na wynajem, co z kolei może wpłynąć na obniżenie cen czynszów. Z drugiej strony, właściciele nieruchomości mogą zdecydować się na sprzedaż swoich mieszkań, co może doprowadzić do ograniczenia podaży na rynku wynajmu.


Spodziewamy się również wzrostu cen mieszkań w związku ze wzmożonym popytem na nieruchomości.3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page